Zapraszamy na weekendowe kursy CFA level 1 przed egzaminem w grudniu 2019 r.

Warszawa, od września 2019:
28 Wrzesień – 24 Listopad

Poznań, od września 2019:
7 Wrzesień – 17 Listopad

80 godzin zajęć

Zajęcia weekendowe,

Poczęstunek podczas zajęć,

Bonus: Hot-line

Konsultacje z wykładowcą do dnia egzaminu bez ograniczeń

Już ponad 30.000 osób z całego świata skorzystało z naszej pomocy w nauce do egzaminu CFA. Dołącz do nich ▶▶▶

Na jesień 2019 r. planujemy rówież kurs CFA w tygodniu w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz Poznaniu. Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami za pomocą formularza zgłoszeniowego poniżej.

Cele szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób planujących zdawać egzamin CFA level 1 oraz do wszystkich, którzy pragną zdobyć, usystematyzować lub pogłębić wiedzę z zakresu szeroko pojętych finansów. Specyfika egzaminów CFA wymaga od kandydatów znajomości szeregu zagadnień, poczynając od matematyki finansowej oraz statystyki, poprzez ekonomię, analizę sprawozdań finansowych, finanse przedsiębiorstw i teorię portfela, a na analizie instrumentów udziałowych, dłużnych, pochodnych i alternatywnych kończąc. Wszystko to znajdziesz w programie naszego kursu!

Podstawowym celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu CFA. Jednakże biorąc udział w naszym kursie można również zrealizować dodatkowe cele zawodowe i osobiste. Z informacji zwrotnej, jaką otrzymujemy od uczestników naszych szkoleń wynika, że wiedza zdobyta na kursie CFA procentuje w przyszłości, ponieważ:

 1. daje większą pewność w poruszaniu się w meandrach świata finansów,
 2. otwiera ścieżkę awansu i daje nowe możliwości rozwoju,
 3. pozwala z większą świadomością inwestować własne oszczędności.

Grupa docelowa

Z naszego doświadczenia wynika, że grupa osób zainteresowanych certyfikatem CFA oraz kursem na analityka finansowego jest stosunkowo szeroka. Obejmuje zarówno osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym pragnące poszerzyć swoją wiedzę specjalistyczną, jak również osoby, które dopiero stawiają pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery zawodowej. W kursie CFA uczestniczą m.in.:

 • maklerzy,
 • analitycy giełdowi,
 • doradcy inwestycyjni,
 • dyrektorzy finansowi,
 • prawnicy,
 • prezesi firm,
 • doradcy finansowi,
 • inwestorzy indywidualni,
 • studenci kierunków ekonomicznych i ścisłych.

Korzyści

Dzięki uczestnictwu w naszym kursie:

 • dowiesz się jak zdać egzamin i jak się do niego przygotowywać,
 • otrzymasz wiedzę niezbędną do zdania egzaminu,
 • dowiesz się jak analizować sprawozdanie finansowe,
 • nauczysz się wyceniać instrumenty finansowe,
 • zdobędziesz niepowtarzalny wpis do swojego CV,
 • podszkolisz język angielski finansowy (zgodnie z nowoczesnymi metodologiami nauczania zajęcia prowadzone są w języku polskim, ale wszelkie materiały pisane są dostarczane w języku angielskim).

Oferta oraz rabaty

Stacjonarny kurs CFA możesz poszerzyć o pakiety e-learningowe. Oferta Kurs Standard oprócz Kursu CFA obejmuje dostęp do e-learningowego konta Standard. W ramach Kursu Deluxe otrzymujesz do kursu stacjonarnego pełen pakiet e-learningowy. Z e-learningu możesz korzystać również po zakończeniu kursu, aż do najbliższego egzaminu.

Na wszystkie nasze kursy oferujemy korzystne rabaty. Zniżka w wysokości 10% przysługuje:

 • studentom,
 • członkom Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych,
 • grupom co najmniej dwuosobowym.

Oferta

Kurs CFA

Kurs Standard

Kurs Deluxe

100 godzin zajęć stacjonarnych

Podręczniki do każdych zajęć

Konsultacje mailowe z wykładowcą do dnia egzaminu

Aplikacja Plan Nauki

Online Mock Exam

Pula 2000 pytań egzaminacyjnych wraz z rozwiązaniami

50 godzin wykładów
video online

3600 zł

Zapisz się

3900 zł

Zapisz się

4200 zł

Zapisz się

Podane ceny są cenami brutto.

Kontakt, informacje dodatkowe i zapisy

Chcesz się zapisać lub masz pytania?
Skontaktuj się z nami telefonicznie lub wypełnij poniższy formularz kontaktowy.

Bezpośredni kontakt z wykładowcą

Bartosz Mańkowski, tel. 505 028 400

Główny wykładowca

Bartosz Mańkowski – doradca inwestycyjny (nr licencji 333) oraz makler papierów wartościowych (nr licencji 2229). Posiada 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dotyczących zagadnień finansowych i gospodarczych, w tym kursów CFA oraz kursów przygotowujących do egzaminu na doradcę inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych (ok. 2500 godzin przeprowadzonych szkoleń).

Dodatkowo w ramach obowiązków zawodowych:

 • Prezes Simple Access Solutions sp. z o.o. oraz
 • Koordynator specjalistów merytorycznych zespołu soleadea.org.

Harmonogram kursu CFA

Przed egzaminem CFA level 1 w czerwcu 2019 r. organizujemy kursy w Warszawie oraz w Poznaniu (każde szkolenie w wymiarze 10 spotkań po 8 godzin):

▶ Kurs CFA, Warszawa: 28 wrzesień – 24 listopad, terminy zjazdów:
28-29.09, 12-13.10, 26-27.10, 9-10.11, 23-24.11

▶ Kurs CFA, Poznań: 7 wrzesień – 17 listopad, terminy zjazdów:
7-8.09, 21-22.09, 19-20.10, 2-3.11, 16-17.11

Uczestnicy tych szkoleń mogą za darmo uczestniczyć w warsztatach powtórkowych*, które będą odbywać się w terminie 30.11-01.12 w Warszawie w wymiarze 20 godzin.


Szczegółowy harmonogram szkolenia:

Topic

Moduły lekcyjne

Quantitative Methods (16h)

 • Time Value of Money
 • Cash Flows
 • Statistics - Basics
 • Probability – Basics
 • Probability Distributions
 • Statistics – Sampling and Estimation
 • Statistics – Hypothesis Testing
 • Technical Analysis

Portfolio Management (8h)

 • Portfolio Management - Introduction
 • Risk and Return
 • Modern Portfolio Theory
 • CAPM and Other Models
 • Investment Policy Statement

Equity Investments (8h)

 • Market Organization
 • Market Indices
 • Market Efficiency
 • Equity Securities - Introduction
 • Industry & Company Analysis
 • Equity Securities - Valuation

Fixed Income Investments (8h)

 • Fixed Income Investments - Introduction
 • Bond Valuation
 • Risks Associated with Bonds
 • Bond Markets
 • Credit Analysis

Financial Reporting
and Analysis (12h)

 • Financial Statement Analysis - Introduction
 • Financial Reporting Mechanics
 • IFRS & U.S. GAAP
 • Income Statement
 • Balance Sheet
 • Inventories
 • Long-lived Assets
 • Long-term Liabilities
 • Cash Flow Statement
 • Income Taxes
 • Accounting Warning Signs
 • Financial Analysis - Basics
 • Financial Statement Analysis - Advanced

Corporate Finance (8h)

 • Capital Budgeting
 • Cost of Capital
 • Leverage & Breakeven Point
 • Dividends & Share Repurchase
 • Working Capital Management

Ethics (2h)

 • Ethics – the big picture
 • Standard I
 • Standard II
 • Standard III
 • Standard IV
 • Standard V
 • Standard VI
 • Standard VII

Economics (4h)

 • Demand and Supply - Basics
 • Demand and Supply - Advanced
 • Macroeconomics - Basics
 • Business Cycles
 • Monetary and Fiscal Policy
 • Global Economics

Derivative Investments (4h)

 • Derivatives - Introduction
 • Forward Contracts and Swaps
 • Futures Contracts
 • Options - Basics
 • Options – Advanced

Alternative Investments (2h)

 • Alternative Investments - Introduction
 • Types of Alternative Investments
 • Commodities

Mock Exam (6h)

 • mock exam (two sessions: 120 questions each)

Revision (22h)

 • Mock exam results
 • Revision of all topics

*Warunkiem odbycia się warsztatów powtórkowych jest udział co najmniej 6 osób na kursie CFA level 1 w Warszawie